תפיסת האימון

 

תפיסת האימון, מודל האימון ועקרונות הלמידה של בית הספר לאימון במכון אדלר

מיה לויט פרנק MA,MCC

תפיסת האימון בבית הספר לאימון במכון אדלר נעוצה בבסיס תורתו של אלפרד אדלר אשר הניחה את יסודות האימון כבר בתחילת המאה ה- 20, דהיינו, האמונה ביכולותיו של האדם להיות שותף ואחראי על שיפור איכות חייו.

התיאוריה האדלריאנית, שאדלר כינה “פסיכולוגיית האינדיבידואל”, הינה גישה פסיכולוגית, חברתית, התפתחותית, חינוכית והומאנית.

התיאוריה האדלריאנית מהווה בסיס ותשתית לתפיסת האימון שלנו. כל תלמיד לומד במקביל ללימודי האימון את המבוא לתיאוריה האדלריאנית. במהלך שיעורי קורס האימון, נעשית אינטגרציה בין התיאוריה לבין מיומנויות ותפיסות האימון. באופן זה, התלמידים לומדים וחווים את מיומנויות האימון כפרקטיקה יישומית של תיאוריה פסיכולוגית- חברתית אשר מהווה בסיס ועוגן למקצועיות שלהם.

תפיסת האימון שלנו מורכבת מהבנת היסוד התיאורטי של הגישה האדלריאנית, וממודל אימוני יישומי. תשתיות אלו, יחד עם הבנה של מיומנויות האימון, מהוות את מודל האימון האדלריאני.

לגישה האדלריאנית חמש הנחות יסוד באשר לאופן התנהלותו של האדם. הנחות יסוד אלו מצויות בבסיס העיסוק באימון, ומהוות התשתית ועוגן לכל מיומנויות האימון. להלן בקצרה תיאור העקרונות. לא ניתן להבין כל עקרון בנפרד, אלא , רק כחלק ממכלול הוליסטי.

  • תחושה חברתית ושייכות- אנחנו יצורים חברתיים. הקיום הפיזי והביולוגי שלנו תלוי בקשר עם אחרים. לכל מה שאנו עושים וחושבים יש הקשר חברתי, כאשר מוטיבציה חברתית קודמת למוטיבציה ביולוגית. אדלר טען שהצורך הפסיכולוגי הבסיסי של כל אדם הינו להרגיש שייך ובעל ערך. הוא טען כי ככל שאדם יהיה במקום של עשייה ותרומה, כך תגדל תחושת השייכות והערך העצמי.

ובאימון- מכאן אנו מבססים ההבנה של חשיבות העידוד והוקרה (ככל שאדם מרגיש בעל ערך, כך תגדל תחושת השייכות שלו, וכך גם תרומתו לאחרים. התנועה היא מעגלית ולא ליניארית).

בנוסף, מכאן ההבנה באימון של חשיבות העשייה, חיבור לעשייה ופעולות על מנת לחבר אדם לכוחות שלו. ככל שאדם עסוק יותר בתרומה לעומת בערך העצמי שלו, באופן פרדוקסאלי תגבר תחושת הערך והשייכות שלו. מכאן גם החשיבות באימון בשאלות הנוגעות לעשייה ולתרומה, ועידוד על עשייה ותרומה.

כמו כן, החשיבות באימון לראיית המתאמן כחלק ממערכת חברתית שלמה (משפחה, צוות בעבודה), וכחלק מסביבה.

  • מטרתיות- כל התנהגות אנושית מיועדת להשיג מטרה. ההסבר להתנהגות האנושית לא נמצא בשאלה למה אדם עשה משהו, אלא בשאלה בשביל מה הוא עשה זאת. אם כן המוטיבציה של אדם נמצאת במטרות שלו ולא בסיבות או בגורמים.

ובאימון- מכאן התשתית התיאורטית להבנה של חשיבות יצירת תשתית של חזון, ערכים, ייעוד וראייה עתידית כמניעים את האדם. בנוסף, מכאן החשיבות של קביעת מטרות באימון על מנת להשיג תוצאות החשובות למתאמן. בנוסף, מכאן גם ההבנה לשאלות על רווחים ומחירים של פעולות או בחירות של מתאמן.

  • הבסיס של החוויה האנושית הוא התודעה של האדם ולא המציאות: מכאן נגזרים עיקרון הסובייקטיביות ועיקרון הבחירה. לכל אירוע במציאות יכולות להיות פרשנויות רבות. אדם יפרש את המציאות באופן סובייקטיבי על פי סוג של ברירת מחדל. הפרשנות שלנו מחליפה את המציאות ויוצרת את ה”סרט” בו אנו חיים. בגיל צעיר ציירנו לעצמנו מפה בה רשומות כל מסקנותינו הסובייקטיביות על העולם ועל עצמנו. המפה הזאת לא מודעת ופועלת כנווט אוטומטי בצמתים בהם אנו בוחרים מה ואיך לעשות משהו. המפתח להגשמה, משמעות והרגשה טובה, על פי תפיסה זו, הוא מידת האחריות שאדם מסכים לקבל על עצמו, לגבי יצירת המציאות לה הוא קורא- חיי. מתוך עקרונות אלה, מטרתיות, סובייקטיביות ובחירה נובע החופש לבחור- היכולת להגיב מתוך האני האותנטי שלנו. הבשורה הטובה על פי אדלר: “הכל יכול להיות גם אחרת”. החדשות “הרעות”: אני אחראי על החלק שלי ביצירת המציאות בה אני חי.

ובאימון- מכאן ההבנה של חשיבות ההקשבה ברמות עמוקות למתאמן. הקשבה למה האדם אומר, הקשבה לסובייקטיביות של האדם, ולייחודיות שלו. הקשבה לפרדיגמות (הן הפרדיגמות המקדמות, והן הפרדיגמות החוסמות), וגם הקשבה לערכים, רצונות וחלומות. בנוסף, מכאן ההבנה של לקיחת אחריות, ויכולתו של האדם לבחור במציאות אחרת ממה שיש בהווה. העיקרון של בחירה משמש בסיס תיאורטי באימון לבחירת המטרות על ידי המתאמן, לקביעת האג’נדה על ידי המתאמן, ולבחירת פעולות על ידי המתאמן. ומכאן הכבוד גם לכל בחירה שמתאמן יבחר- גם אם יבחר להפסיק או לעצור תהליך.

  • העיקרון האחרון הוא ההוליזם: האדם כשלם. מכאן השם: “פסיכולוגיה אינדיווידואלית” (אינדיבידום: שלם שלא ניתן לחלוקה). עיקרון זה אומר שכל האדם, המחשבה (המודעת והלא מודעת), הרגש, ההתנהגות, הגוף, התשוקה המינית… הכל פועל תמיד בשלמות במרחב החברתי להשגת מטרה. עיקרון זה גם מסביר לנו מדוע אין להתייחס לאף עקרון באופן נפרד, אלא, כל העקרונות האלו פועלים יחד ויש להבינם כמכלול. אין עקרון חשוב מהשני, ואין עקרון שיכול לעמוד בפני עצמו.

ובאימון- מכאן ההבנה של החיבור בין מרכיבים שונים ליצירת שלם. בנוסף, החשיבות של חזון רחב המתייחס למעגלי החיים השונים של האדם (משפחה, עבודה וחברה- אילו מעגלי החיים על פי אדלר).

בנוסף למודל האדם, ישנם עקרונות אוניברסאליים אותם כינה אדלר “כללי הברזל של החיים החברתיים”. עקרונות אלו (כבוד הדדי, שוויון ערך ושיתוף פעולה), מהווים תשתית רעיונית לתפיסה של עבודה עם ערכים באימון. מעבר לכך, עקרונות אוניברסאליים אילו מהווים בסיס להוויה של מאמן אדלריאני. עקרונות אילו מנחים את המאמן באופן בו הוא מתייחס למתאמן, באופן בו הוא מתייחס למערכת היחסים הנוצרת בין מאמן למתאמן, באופן בו הוא מתייחס לאנשי מקצוע אחרים וכמובן גם לעצמו.

מרכיב נוסף מהתיאוריה האדלריאנית שנציין כאן הוא רעיון העידוד. אדלר טען שככל שאדם מעודד יותר, כך יוכל למצות את הפוטנציאל שלו ולהגשים את עצמו, לטובתו ולטובת אחרים.

ובאימון – המיומנות של הוקרה או הכרה מושתתת על עיקרון העידוד כמרכיב מרכזי בעבודתו של כל מאמן/הורה/מורה/מנהל/אדם, ביחסיו עם אחרים.

מודל האדם והעקרונות האלדריאניים, מעבר לכך שנלמדים בקורס יסודות התיאוריה האדלריאנית, שזורים בכל שיעור בקורס האימון. כל מיומנות נלמדת עם החיבור לתשתית התיאורטית.

על בסיס תשתית תיאורטית זו, בנינו את “מודל האימון” המשמש את המאמן האדלריאני בביצוע רפלקציה על תהליך אימון, או על שיחת אימון. המודל מרכז בתוכו וממקד את ההבנות התיאורטיות הרחבות יותר שהמאמן  לומד. מודל זה, יחד עם הרקע התיאורטי והבנה של מבנה שיחת האימון, ותהליך האימון- משמשים קוים מנחים למאמן האדלריאני.

מודל האימון” (המוצג בתרשים) מורכב משלושה מרכיבים. מודל זה אינו ליניארי, אלא, מעגלי ובכך משקף את עיקרון ההוליזם :

בכל שיחת אימון ובכל תהליך אימון, כל המרכיבים האלו צריכים להתקיים על מנת ליצור את החוויה השלמה של אימון.

  • אמון- בכל אינטראקציה אימונית יש דגש על אמון (TRUST). הכוונה לאמון הנוצר בין מאמן למתאמן, האמון שמפתח המתאמן בעצמו, האמון של המאמן בעצמו, והאמון שיש למאמן בתהליך האימון. האמון מקבל ביטוי במיומנויות ומושגים כגון: עידוד, הוקרה והכרה, אתגור, ואומץ .
  • למידה- מרכיב זה מתייחס לנושא של פיתוח מודעות חדשה, הבנות חדשות, היכולת לראות את עצמי ואת המציאות באופן אחר ממה שראיתי עד עכשיו, היכולת ללמוד על עצמי דברים חדשים, היכולת ללמוד שיש אפשרויות נוספות ואחרות ממה שחשבתי, היכולת ללמוד על כוחות ועוצמות שיש לי, ועל היכולת שלי לנהל את חיי. הלמידה מקבלת ביטוי במיומנויות ומושגים כגון: בהירות, מיקוד, שאילת שאלות, התפתחות, מודעות.
  • הגשמה- מרכיב זה מתייחס לתרגום של הלמידה והמודעות להגשמה ועשייה בעולם הפיזי/קונקרטי. מודעות ללא עשייה אינה מאפשרת הגשמה. ההגשמה מקבלת ביטוי במיומנויות ומושגים כגון: בחירה, פעולה, עיצוב פעולה, תוצאות.
  • במרכז המודל- “תחושה חברתית”. מרכיב זה במרכז מזכיר למאמן שכל אדם הוא יצור חברתי הפועל בתוך שדה חברתי, שמטרת העל של כל אדם הוא להרגיש שייך- ושהדרך להרגיש שייכות היא באמצעות פיתוח תחושה חברתית.

למודל האימון, ולמבנה שיחת האימון ועקרונות התיאוריה האדלריאנית יחד עם מיומנויות האימון, מתווספת ההבנה של מבנה של תהליך האימון.

מבנה תהליך האימון- תהליך האימון על פי המודל שלנו בנוי משיחת היכרות, קביעת תשתית של חזון/ערכים/ייעוד, קביעת מטרות הנגזרות מהחזון, בחירת מטרה/מטרות לתהליך האימון, והמשך קיום שיחות אימון שמטרתן לקדם את המטרה/מטרות שנקבעו על ידי המתאמן. התהליך מסתיים בשיחת סיום תהליך.

עקרונות הלמידה-

הלמידה בקורס אימון הינו למידה התנסותית חווייתית.

השיעורים משלבים הרצאות והסברים, דיונים בכיתה, תרגולים במליאה, בקבוצות ובזוגות. הלמידה הינה דרך מסע אישי של כל תלמיד. כל תלמיד לומד את תפיסות ומיומנויות האימון באמצעות עבודה על נושאים, סוגיות, ומטרות בחייו האישיים והמקצועיים.

המנחה בכיתה ממלאת תפקיד מאתגר של מורה, מנחת קבוצה, מאמנת ומדריכה. על המנחה להוות מודל לאימון באופן בו היא מנהלת את השיעור. המנחה אם כן משתמשת במיומנויות של האימון הנלמדות בקורס, באינטראקציה שלה עם הקבוצה ועם כל תלמיד.

התלמיד בקורס שלנו הינו לומד עצמאי. אחריות הלמידה היא על התלמיד ולכן התלמיד ממלא חוברת פרויקט משבוע לשבוע. התפיסה של “לומד עצמאי” מבטאת את עקרון הבחירה ולקיחת אחריות בתיאוריה האדלריאנית.

אנחנו שמים דגש גדול על חשיבות ההדרכה והתפתחות מקצועית דרך למידה והשתלמויות. למידה של מקצוע האימון מתחילה בקורס האימון, אבל בוודאי לא מסתיימת בסיום הקורס.

פעילויות אחרונות

סדנה בנושא שינוי הרגלים

אי אפשר להעיף הרגלים רעים דרך החלון, צריך ללוות אותם לאט לאט החוצה במדרגות”...

לאמן את הרצון

סדרת מפגשים על אומנות הבריאה וההגשמה.

משיחה “קשה” לשיחת “למידה”

כמאמנים, פעמים רבות אנו נדרשים לאמן על מטרת קיום שיחה קשה בעיקר במצב בו...

פרוייקט הכלה ושילוב בבתי הספר

תוכנית מכון אדלר ליישום חוק הכלה והשתלבות הינה תוכנית מאושרת ע"י משרד החינוך. התוכנית...