תעודה והסמכה

תעודות:

למסיימי כל תכנית הלימודים (שלב א’ + שלב ב’)

תוענק תעודת בוגר/ת בית הספר להכשרת מאמנים מטעם מכון אדלר.

תעודה זו מקנה אפשרות לקבלת מעמד של מאמן מקצועי

PCC – Practitioner Certified Coach

מטעם איגוד הקואצ’ינג הבינלאומי, וזאת לאחר צבירה והגשת הוכחה לארגון של 750 שעות אימון בפועל (כולל שעות הפרקטיקום), המלצות, מילוי טופס ותשלום ישירות לארגון המאמנים הבינלאומי על פי הפירוט באתר הארגון.

התכנית עומדת בכל תנאי לשכת המאמנים לקבלת הסמכת מאמן. ייתכן כי לשכת המאמנים תדרוש גם מבחן נוסף על מנת להעניק הסמכה כמאמן.

למסיימי קורס מיומנויות האימון יוענק אישור השתתפות בקורס. אישור זה אינו מהווה תעודת מאמן או הסמכה כלשהי לעסוק במקצוע האימון.

תנאים לקבלת תעודה*

  • השתתפות בכל השיעורים (במקרה של היעדרות הכרחית ניתן להשלים שיעורים בקורסים מקבילים)
  • השלמת עבודת סיכום לקורס יסודות וחוברת הפרויקט לקורס אימון
  • השלמת אימון אישי של 12 מפגשים
  • השלמת 100 שעות פרקטיקום
  • השלמת שעות הדרכה פרטנית
  • קבלת עובר במבחן בכתב ולפחות 75% במבחן בעל פה**

*מכון אדלר רשאי לעדכן ו/או לשנות מעת לעת את התנאים, המפורטים בנספח לטופס הרשמה בהתאם לדרישות האגודות המקצועיות שאליהן אנו שייכים: לשכת המאמנים בישראל ואיגוד הקואצ’ינג הבינלאומי, האיי סי אף.

**ניתן להשלים את כל דרישות קבלת תעודה עד שנה וחצי לאחר סיום קורס פרקטיקום. לאחר זמן זה, סטודנט שירצה לגשת למבחן גמר ילמד מחדש את קורס הפרקטיקום.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פעילויות אחרונות

מבוא להבנת האדם – יסודות התיאוריה האדלריאנית

בואו להכיר את התפיסה החיובית, חברתית, הומניסטית של אדלר. מבוא להבנת האדם – קורס יסודות...

בית ספר לאימון שמח לארח את ד”ר אבי מרדלר לסדרת הרצאות

המשתתפים בהרצאות ייחשפו לדרכים ואמצעים המשפרים את תהליך עשיית ההחלטות, ותורמים למימוש עצמי. בהרצאות...

המסע להרגיש טוב.. סמינר בנושא: רגשות והיגיון פרטי באמצעות ניתוח זיכרונות מוקדמים

סמינר בנושא: רגשות והיגיון פרטי באמצעות ניתוח זיכרונות מוקדמים

הצופן הפנימי Core Quality- חוזקות בפעולה

ללמוד מודל בינלאומי, המזקק את נוסחת הזהב לאיזון פנימי, מודעות וקבלה עצמית ,מול מלכודות...