מהי פסיכותרפיה אדלריאנית

לימודי פסיכותרפיה בגישה האדלריאנית מתאימים למטפלים, המאמינים שלאדם יש מידה רבה של חופש בחירה בחייו וכוח יצירתיות מולד. מטפלים בעלי גישה מערכתית ותפיסת עולם עם אחריות חברתית, המשלבים ראייה קוגניטיבית ורגשית ממוקדת, עמוקה ואפקטיבית.

 ה- Individual Psychology שפיתח אלפרד אדלר (1870-1937) היא גישה טיפולית המושתתת על עקרונות וערכים של פסיכולוגיה הומניסטית חיובית ומערכתית חברתית.תורת האישיות והתרפיה הינה סוציו- טליאולוגית ומשקיפה על האדם השקפה הוליסטית: כפרט יצירתי ובוחר הנע לעבר מטרות – חלקן מדומות – עפ”י הפירוש הסובייקטיבי שלו למציאות.

אדלר האמין שלאדם יש חופש בחירה ומתוך כך הוא אחראי על האופן בו הוא יוצר את עצמו ומקיים את מערכות היחסים בחייו.

הדרך הייחודית, בה בוחר האדם להתנהל בשדה החברתי, המשפחתי ובעולם העבודה משקפת את “סגנון החיים” שלו. “סגנון החיים” מתייחס אל ההנחות הבסיסיות שהאדם מפתח בילדות המוקדמת כדי לעזור לעצמו לארגן את ניסיונותיו, להבינם, לחזותם מראש ולשלוט בהם. מאחר שהנחות אלו הינן מסקנות הנובעות מתפיסותיו של האדם עוד בילדות המוקדמת, הן מהוות תפיסת מציאות סובייקטיבית מוטה. מכאן ש”סגנון חיים” הינו סוג של משקפיים שדרכם אדם רואה את עצמו, בהתאם לדרך תפיסתו את החיים.

לפי אדלר פנומנולוגיה וסובייקטיביות (תפיסה קוגניטיבית, הבנת סגנון החיים) הן המפתח העיקרי המתאים להבנת האדם.

“עלינו להראות בעיניו שלו ולהאזין באוזניו שלו” כתב אדלר (1958) באשר לתפקידו של המטפל.

ה- Individual Psychology יצרה שיטת טיפול ייחודית וממוקדת המאפשרת למטופל לפתח מודעות להשקפת עולמו ולתפיסותיו, לבחון את מטרותיו הפסיכולוגיות ולתרגל את התובנות הטיפוליות כך שיהפכו לפעולות יזומות, המניבות תוצאות משמעותיות בחייו.

כל בית ספר ללימודי המשך בתחום הפסיכותרפיה, מציע לימודים מתקדמים בגישה טיפולית, עליהם מושתתים הערכים והתפיסות התיאורטיות.

בחירת בית ספר היא, בראש ובראשונה בחירת גישה טיפולית שעקרונותיה, ערכיה ותפיסת עולמה, עולים בקנה אחד עם תפיסת עולמו של המטפל.

לימודי פסיכותרפיה עפ”י הגישה האדלריאנית מושתתים על תפיסת העולם והעקרונות הבאים:

  • הגישה האדלריאנית שייכת לכוח השלישי בפסיכולוגיה.
  • גישה הומניסטית המאמינה בפוטנציאל האנושי והזכות להגשמתו.
  • גישה חיובית המתמקדת בעוצמות ובמטרות של האדם בהווה ובעתיד.
  • גישה קוגניטיבית, הגורסת שמאחורי כל תנועה נפשית או פיזית (מחשבה, רגש או פעולה) ישנו מבנה הכרתי קוגניטיבי סובייקטיבי, שניתן להרחיבו.
  • גישה ממוקדת שבמסגרתה המטפל והמטופל מגדירים מטרות טיפוליות יחדיו וניתנת גם התייחסות למשאב הזמן בטיפול.
  • גישה מערכתית- חברתית, המאמינה כי כל התנהגות מתרחשת בהקשר חברתי ושטובת הפרט לא יכולה להיות מנותקת מטובת הכלל ולהיפך. לכן לא ניתן להגיע לחקר האדם במנותק מסביבתו החברתית הבאה לידי ביטוי בשלושה מעגלי החיים המרכזיים: משפחה, עבודה וחברה.
  • גישה ערכית המושתתת על ערכים של שוויון ערך, כבוד הדדי, אמונה בעצמי ובזולת, תרומה ומועילות, התמקדות בחיובי ושיתוף פעולה. הגשמת ערכים אלו ויישומם מאפשרים, בטווח הארוך, בריאות נפשית ושביעות רצון בשלושת מעגלי החיים.
  • גישה טיפולית המעודדת את המטופל לקחת אחריות על חייו, לפתח את זיקתו החברתית ואת האומץ שיסייעו לו לבחור בחירות חדשות, במסגרת המציאות הנתונה בפניו.

 

 

 

 

 

 

 

offer1

 

פעילויות אחרונות

סדנה בנושא שינוי הרגלים

אי אפשר להעיף הרגלים רעים דרך החלון, צריך ללוות אותם לאט לאט החוצה במדרגות”...

לאמן את הרצון

סדרת מפגשים על אומנות הבריאה וההגשמה.

משיחה “קשה” לשיחת “למידה”

כמאמנים, פעמים רבות אנו נדרשים לאמן על מטרת קיום שיחה קשה בעיקר במצב בו...

פרוייקט הכלה ושילוב בבתי הספר

תוכנית מכון אדלר ליישום חוק הכלה והשתלבות הינה תוכנית מאושרת ע"י משרד החינוך. התוכנית...