“בין הצלצולים” – סדנאות בבתי הספר

מנהל/ת בית ספר, יועץ/ת ,מורה יקר

 המידע המופיע בעמוד זה חשוב ומיועד עבורכם!

מפגשים למורים בחדר המורים  -בהנחיית מכון אדלר

בשיתוף מט”ח ובמימון הקרן לקידום מקצועי של המורה בהסתדרות המורים

משנת 2012  מוביל מכון אדלר פרוייקט של הנחית מפגשים למורים בחדרי מורים בבתי ספר בכל רחבי הארץ, בשיתוף עם מט”ח והקרן לקידום מקצועי של המורה (הסתדרות המורים).

עד היום הועברו בהצלחה יותר מ-1,000 מפגשים

 המפגשים מועברים בחדרי המורים לכלל הצוות החינוכי, ומציגים בפני הצוות כלים מעשיים לניהול כתה יעיל , הצבת גבולות, שיפור היחסים בכתה ועם הורי התלמידים ובניהול רגשות וקונפליקטים , ותרגומו לילדים .

מטרת המפגשים היא לתת מענה למורה, לדיון וטיפול בנושאים כמו:

*ניהול רגשות – הסדנה מספקת כלים מעשיים לניהול רגשות, הבנת הקשר בין רגשות לאלימות ודרכי מניעה.

*היחסים החברתיים בביה”ס- כיצד להתמודד עם דחייה חברתית, כיצד ליצור אקלים כתתי שימנע תופעות כאלו וכד’.

* יחסי מורים-הורים– נושא משמעותי שמטריד מורים רבים. הסדנה מציגה דרכי תקשורת מקדמות לעידוד שיתוף הפעולה והפחתת המתח.

*ניהול כתה– הסדנה נותנת כלים למורה לניהול כיתה עם סמכות משמעותית: כללים וגבולות  יחד עם יחס אישי, עידוד, התחשבות והכלת התלמידים

*מפגש יישומי– כלים להפעלת התלמידים בכתה /בשעות פרטניות ליצירת דיאלוג מקדם

*גבולות– בכתה, עם עמיתים והורים .כיצד להציב? כיצד לשמר?

ועוד…

מערכי המפגשים נכתבו ופותחו ע”י מנחות בכירות במכון בשיתוף מטח ומידי שנה מוכשר צוות מנחות להנחיה בפרויקט ע”י סופרווייזרית של המכון.

כל ביה”ס יסודי שמוריו חברי הסתדרות המורים מוזמן לפנות ולהזמין מפגשים אלו ללא תשלום (עד 6 מפגשים) ע”י:       

 

הקרן לקידום מקצועי – הסתדרות המורים

טלפון: 03-6928274 פקס : 03-6928283

project@kkm.org.il

פעילויות אחרונות

המסע להרגיש טוב.. סמינר בנושא: רגשות והיגיון פרטי באמצעות ניתוח זיכרונות מוקדמים

סמינר בנושא: רגשות והיגיון פרטי באמצעות ניתוח זיכרונות מוקדמים

הצופן הפנימי Core Quality- חוזקות בפעולה

ללמוד מודל בינלאומי, המזקק את נוסחת הזהב לאיזון פנימי, מודעות וקבלה עצמית ,מול מלכודות...

סדנה לעיצוב מטרות ושמירה עליהן

  רציונל הגדרת מטרות האימון מייחדת את תהליך האימון מכל תהליך אחר של שינוי...

סדנת שאלת שאילות אימוניות

שאלות הן מנוע להתקדמות. שאלות אימוניות מובילות אדם לחיפוש וגילוי משמעותי ים, להבנה חדשה, לאפשרויות...