פרופ’ גיסי שריג

מטפלת אדלריאנית, המתמחה בפיתוח עצמי ומקצועי לאנשי אקדמיה וליוצרים. תחום המחקר הנוכחי שלה הוא נרטיב ונפש בהקשר אדלריאני. הנחתה בארץ ובחו”ל סדנאות בנושא גיוס כישוריו האורייניים של האדם ללמידה, להתפתחות ולהעצמה. פרסמה ששה ספרים, האחרון שבהם השורה הפנימית: כתיבה לשם העצמה – כלים לייעוץ ולאימון, וכן מאמרים בארץ ובעולם. מרצה בכירה בתכנית הM.Ed .במדעי הרוח בסמינר הקיבוצים, והשתתפה ביצירתה.