יוכי דדון שפיגל

BA,PCC

כתבת ובימאית סרטים דוקומנטריים בטלוויזיה מאמנת, מדריכה ומנחה בביה”ס להכשרת מאמנים במכון אדלר

לפרטים נוספים