ביה"ס לאימון

בית הספר להכשרת מאמנים במכון אדלר הוקם על מנת להכשיר מאמנים בגישת הפסיכולוגיה האינדיווידואלית פסיכולוגית חיובית, הומניסטית וחברתית.

כניסה לחנות