תכנית הלימודים

מסלול הפסיכותרפיה מציע מסלול תלת שנתי מקצועי ואיכותי