לימודי הנחיית הורים

תכנית לימודים תלת שנתית המכשירה אותך כמומחה הורות ומשפחה 

 להנחיית הורים פרטנית וקבוצתית

   II החלה ההרשמה לשנת תשפ”ב  II

כניסה לחנות