לימודי הדרכת הורים למטפלים

התכנית מיועדת להתפתחות מקצועית של מטפלים ושל יועצים, העובדים עם משפחות ורוצים
להעמיק את הידע בנושאים הקשורים ליחסי הורים-ילדים על פי תפיסת העולם האדלריאנית.
התכנית מבוססת על תפיסה תיאורטית, על מיומנויות בהדרכת הורים ועל טכניקות התערבות.
התכנית נועדה להקנות למשתתפיה כלים יישומיים בתחום הדרכת ההורים הפרטנית תוך
הבנת מטרות ההתנהגות של הילד ושל האינטראקציה הורה-ילד.
התכנית משלבת לימוד העקרונות ויישומם באמצעות הדרכה וניתוח תיאורי מקרה