לימודי המשך וסמינרים

ביה”ס לפסיכותרפיה מציע התמחויות המשך לבוגרי התכנית וסמינרים לבוגרים וסטודנטים