turnpoint – chairs

180.00

הסדרה השנייה כוללת 79 איורים של קלפי כיסאות שונים, חלקם מציאותיים וחלקם מעולם הדמיון, המייצגים מצבים, הלך רוח ולתפיסות עולם מגוונות.

דרך בחירת כיסא, אנחנו לומדים על מקומו של היושב מולנו היום, האם זהו אזור הנוחות שלו? מדוע בחר דווקא בכיסא הזה? מה הכיסא מאפשר לו? ומה מונע ממנו לעשות? מדוע קשה לו לשחרר את הכיסא הזה? מהו הכיסא המיטבי שלו?

האם זהו אותו כיסא? מה יצטרך לגייס כדי לנוע באומץ אל עבר אזור התעוזה שלו?

הערכה מתאימה לכל סוגיה הקשורה בזיהוי אזורי הנוחות ומולם אזורי התעוזה. התמודדות עם אתגר ושינוי וביצירת תנועה קדימה במצבי תקיעות.

ניתן לעבוד עם הערכה בעבודה פרטנית, בקבוצות וכצוות וכן בעבודה אישית ועצמאית.