turn point

180.00

 הערכה ראשונה בסדרה, כוללת 79 קלפים מאוירים וצבעוניים המציגים סיטואציות מגוונות מחיי היום יום.

הקלפים מאפשרים לכל אדם חיבור מהיר ויעיל, תוך שהוא מזהה את מקומו כפרט ובקבוצה. דרך העבודה בקלפים הוא ילמד להבין את ההתנהלות שלו, להציף את הערכים והמשאבים הפנימיים שלו,

לעשות בחירות טובות עבורו ולהתקדם אל עבר המטרות שמציב לעצמו.

הערכה מתאימה לעבודה על מערכות יחסים בכל תחומי החיים, על תחושת ערך עצמי ובטחון עצמי, על ה “אני” ועל תהליכי קבלת החלטות.

ניתן לעבוד עם הקלפים בדינאמיקות קבוצתיות ובעבודה פרטנית וכן, בעבודה עצמית או כמשחק עבודה עוצמתי של הורים וילדים בבית.