turnpoint – ME

180.00

ערכת   Turn point ME מאפשרת למשתמש בה לקבל את עצמו ואת האחר, השונה כפי שהוא, ללא שיפוטיות וביקורת ותוך הגברת תחושת הערך העצמי והשייכות. הערכה נוגעת בבטן הרכה, מרגשת ומחדדת את חשיבותה של הבחירה והשפעתה על חיינו. מוצגים בה 79 קלפי סיטואציות הנוגעות בזוויות השונות של הפרט.