מעגל יחסי גומלין-עוזר נעזר / תמי איפלח

50.00

הספר מקבץ דרכי עבודה בקבוצה תוך שימת דגש על הדרכת הורים וזוגות.

הספר כולל מאמרים, מחקרים, ודגמי עבודה במתן עזרה למנחים.

הנושאים שעולים בספר הם: סגנונות העוזר והשלכותיהם על הנעזר, עקרונות בתהליך הריאיון, דגם עבודה החל ממפגש ראשון גבולות וכללי אתיקה מקצועית ביחסי עוזר נעזר.

בספר נספחים עם דוגמאות לשאלונים, דוגמאות לראיונות הסכמים ועוד.