מיומנויות הנחיית קבוצות

65.00

ספר זה נועד למנחי קבוצות. מטרת הספר להעביר את הידע וכלים מעשיים בעבודה בקבוצה.

הספר פותח צוהר למיומנויות הנחייה בעבודה בקבוצות ולהבנה של תהליכי הקבוצה