מה המצב?

320.00

על הערכה:

ערכת “מה המצב” – ערכה טיפולית-חינוכית לעבודה משמעותית עם הורים, ילדים ונוער.

ערכת מה המצב מאפשרת “לגעת בקושי ולצאת מחוזק” – הערכה מאפשרת לפתח שיח על נושאים מאתגרים בצורה ידידותית ומקצועית, בדרך המניעה לפעולה ומובילה להצלחה.

תהליך העבודה עם ההורים והילדים מאפשר להגיע בצורה מהירה ומדויקת לנושאים הכי בוערים ולתת כלי עבודה משמעותי כך שיוכלו ליישם את התהליך גם באופן עצמאי בהמשך.

הערכה כוללת קלפי סיטואציה, קלפי צידה לדרך ופנקסי עבודה ואלו מאפשריים מגוון רחב של פעילויות הן ברמה השלכתית פתוחה והן על פי שיטת עבודה מובנית.

הערכה מיועדת לעבודה פרטנית, בזוגות ובקבוצות ומותאמת גם לעבודה עם בעיות קשב וריכוז.

מהמלצת המכון:

“המשחק מתייחס לתכנים ולעקרונות ליבה חברתיים והומניסטים – התייחסות אישית לכל ילד וילד, אדם ואדם בהיותו יחיד ומיוחד, בעל צרכים רצונות ומהווים ששייכים לו עצמו.

הערכה  מקנה כלים להתמודדות, מזמינה לראייה רחבה במגוון סיטואציות ומצבים מורכבים וכל זה לצד התאמה לקצב אישי.”