מבוא לתיאוריה האדלריאנית -הרצאות / אחי יותם

70.00

חוברת ייחודית המרכזת את עיקרי התיאוריה האדלרינית

כפי שהובאו בהרצאותיו של אחי יותם ושוכתבו ע”י דור הררי.

בין יתר הנושאים במובאים:

יסודות לפי התיאוריה האדלרינית

מציאת משמעות – מקום בחברה

שיטות חינוך

ההורה כמנהיג אפשרי

הבנת סגנון חיים

תחרותיות

פחד

עידוד

ייעוץ זוגי

ילדים, הורים, כסף ועוד…