יש פרות סגולות / טי דרייקורס

50.00

חיי והטיפול באמנות

סיידי (טי) דרייקוס היתה אלמנתו של פרופ’ ר. דרייקוס ושותפתו הנאמנה לדרך חייו.

בספר מעלה קווי דיוקן של אישיותו הבלתי שגרתית ומציגה את דרכה המיוחדת בריפוי

באמצעות אומנות.