יסודות הפסיכולוגיה האדלריאנית / ר. דרייקורס

50.00

ספר הלימוד הבסיסי לתיאוריה האדלרינית בשפה העברית.

ספר זה מזמן היכרות עם רעיונותיו התיאורטיים והמעשיים של אלפרד אדלר, כפי שעוצבו על ידו בראשית המאה ה-19.

הספר נוגע בעיקרי הפסיכולוגיה האדלרינית: הזיקה החברתית של האדם, המערך המשפחתי, סגנון החיים, החינוך, משימות החיים (עבודה אהבה, חברות) ועוד.