הריאיון המסייע / אברהם בנימין

70.00

הריאיון המסייע הוא שיחה שבין איש המקצוע ולקוחו – מורה ותלמיד, רופא וחולה. מפקד ופיקוד, יועץ ומטופל.

הספר מציג בפני הקורא את מכלול הפרטים הטכניים והאנושיים הממלאים תפקיד במסגרת הריאיון המסייע: מן החדר, ריהוטו ומראהו ועד צורת הקשב והתגובה של המראיין המרואיין. המראיינים השונים ימצאו בו ספר עזר מועיל. המעורר מחשבה ופותח אפשרויות רבות ומגוונות.