Search
Generic filters

מדרשה בקהילה

ניווט מהיר

מבוא להבנת האדם -יסודות התיאוריה האדלריאנית- EY

הקורס מציג את עקרונות הפסיכולוגיה החברתית, ההומניסטית והחיובית של אדלר, ביניהם: הבנת מטרות ההתנהגות של הפרט ביחסו למשפחה ולקהילה. השפעת האווירה המשפחתית, המערך המשפחתי וגישות החינוך על התפתחות האישיות. הבנת מודל האדם והמוטיבציה להתנהגות על פי הגישה האדלריאנית. בקורס הודגש נושא הניהול והיחסים במסגרת ארגונית קהל יעד: נשות ואנשי משאבי אנוש ב- EY

הגישה האדלרייאנית בעבודת הקבסי"ם- על מעורבות והתערבות

קורס המועבר לקציני/ות ביקור סדיר במטרה לחזק את הקשר בין צוות הקב"סים להורי התלמידים. הקורס הוכר לגמול השתלמות לעובדי הוראה, ובו נלמדה התיאוריה האדלרייאנית בדגש על כלים פרקטיים להטמעת שינויים. עבודה רציפה ועקבית עם אנשים משמעותיים בחייהם של הנערים והנערות. חלק מהקשיים המאפיינים עבודה וקיום תהליך עם הורי הנערים והנערות בגיל ההתבגרות הנמצאים בסיכון לנשירה מהמסגרת החינוכית ובכלל – הם בתחושת העדר סמכות הורית, אובדן משמעות ושליטה. שינוי, הן בעמדות והן בגישה, תורם ולא במעט, בשינוי בתגובותיהם והתנהגותם בינם לבין עצמם ובינם לבין החברה. הקורס הועבר בהצלחה רבה ולאחריו הועברו קורסי המשך לקהל היעד הייחודי.

השתלמות למטפלות פרא-רפואיות-הדרכת הורים לאנשי מקצוע המטפלים בילדים

אנשי מקצוע העובדים עם ילדים נדרשים לעיתים קרובות לתת מענה, מידע והדרכה להורים. מטרת הקורס הינה לתת ידע תיאורטי ופרקטי בתחום מערכת היחסים עם הורים והמשפחה. בקורס זה ניתן מענה לנשות מקצוע העוסקות במקצועות פרא-רפואיים (כגון קלינאיות תקשורת ומטפלות) באופן ההתנהלות עם ההורים המגיעים לחדר הטיפולים יחד עם ילדיהם. הקורס הוכר לגמול השתלמות והועבר במספר מרכזים ברחבי הארץ.
זמינים לכל שאלה
לכל שאלה אנו זמינים עבורכם
דילוג לתוכן