Search
Generic filters

לימודי תעודה

ניווט מהיר

הכשרה בהדרכת הורים פרטנית לאנשי טיפול

תכנית מיועדת להתפתחות מקצועית של מטפלים ושל יועצים, העובדים עם משפחות ורוצים להעמיק את הידע בנושאים הקשורים ליחסי הורים-ילדים על פי תפיסת העולם האדלריאנית. התכנית מבוססת על תפיסה תיאורטית, על מיומנויות בהדרכת הורים ועל טכניקות התערבות. התכנית נועדה להקנות למשתתפיה כלים יישומיים בתחום הדרכת ההורים הפרטנית תוך הבנת מטרות ההתנהגות של הילד ושל האינטראקציה הורה-ילד. התכנית משלבת לימוד העקרונות ויישומם באמצעות הדרכה וניתוח תיאורי מקרה.
ביה"ס לאימון

ביה”ס לאימון

מודל האימון שלנו הינו היחיד המבוסס על תיאוריה פסיכולוגית, חברתית והתפתחותית בת 100 שנה. לימודי האימון כוללים לימוד של יסודות התיאוריה האדלריאנית, המהווה בסיס תיאורטי רעיוני להוויה, לזהות ומיומנות של המאמן האדלריאני.

ביה”ס לפסיכותרפיה

המסלול התלת שנתי להכשרת פסיכותרפיסטים לבעלי תואר שני טיפולי. בית הספר מציע תכנית מקיפה ומעמיקה ללימוד התיאוריה והפרקטיקה האדלריאנית לטיפול פרטני . התכנית מוכרת על ידי האגודה לפסיכותרפיה ממוקדת. הפסיכולוגיה האדלריאנית הינה פסיכולוגיה חיובית, הומניסטית, הוליסטית וחברתית
זמינים לכל שאלה
לכל שאלה אנו זמינים עבורכם
דילוג לתוכן