Search
Generic filters

גירושין בשיתוף פעולה-הערכת שווי חברה בהליך גירושין

הערכת שווי חברה בהליך גירושין – האם נכון תמיד להעריך למועד הפרידה? אז זהו, שלא.

מאת: אורי וולף, חבר בקבוצת “הגירושין בשיתוף” פעולה במכון אדלר

בהליכי גירושין רבים יש צורך בביצוע הערכת שווי של החברה או העסק למועד הפרידה. במקרים לא מעטים עובר זמן רב בין מועד הפרידה לבין מועד הדיון בבית המשפט וקבלת ההחלטות באשר לחלוקת המשאבים. במהלך תקופה זו עלול או עשוי (בהתאם למקרה) להשתנות בצורה משמעותית ערכה של החברה המעורבת. כלפי מטה – כתוצאה למשל מאובדן לקוח מהותי האחראי לחלק ניכר מהכנסות העסק, כלפי מעלה – כתוצאה למשל מזכיה במכרז בעל היקף משמעותי ומשפיע על גידול בפעילות.

במקרה בו נטלתי חלק, הבעל מחזיק במלוא הבעלות בחברת הפצה של מוצרי קוסמטיקה. מועד הפרידה נקבע ל- 30 ביוני 2018. ארבעה חודשים לאחר מכן, ללא כל סימן אזהרה מוקדם, הודיעה חברת ג’והנסון ספקית עיקרית של החברה, על העברת ההפצה לחברה מתחרה ועל הפסקת עבודה עם החברה. מוצרי ג’והנסון היו אחראים לכ- 60% ממחזור ההכנסות של החברה ולרווחיה. הדיון בבקשת איזון המשאבים החל בחודש פברואר 2019, כשמונה חודשים לאחר מועד הפרידה.

ידוע כי בהערכות שווי הנכונות למועד מסוים אין לעשות שימוש במידע הנכון למועד מאוחר יותר, שכן אזי ההערכה איננה נכונה יותר למועד שנקבע. האם יהיה נכון עדיין להעריך את שווי החברה נכון למועד הפרידה על בסיס תחזית לפריחה ושגשוג ולהגיע לשווי גבוה תוך מתן פיצוי גבוה מדי אגב התעלמות מהדעיכה בפעילות, או שיש לחרוג מהמקובל ולהתייחס (בדוגמה זו כמובן) למצב השפל בו נתונה החברה במועד שלאחר מועד הפרידה ולהפחית בשווי המוערך ובחלק בפיצוי ?

גירושין בשיתוף פעולה

פסיקה מעניינת של בית המשפט המחוזי סטתה מכלל ההערכה הנכונה תמיד למועד הפרידה. מדובר בבעל, מייסד חברת סטארט אפ, אשר נכון למועד הפרידה לא היה לה שווי כלכלי לאור חוסר הצלחתה בפיתוח המוצר עליו שקדה. אולם, כשנה לאחר מועד זה, הוכנס שינוי במוצר אשר תרם להצלחה בפעילותו, והחברה אף נמכרה בשווי של מעל ל- 10 מ’ $ תוך שהבעל נהנה מסכום נכבד. בית המשפט התייחס לתוצאות שלאחר מועד הפרידה ולשווי החברה הגבוה ופסק לאישה מחצית מתמורה אותה קיבל הבעל (בהפחתה מסוימת בגין התקופה שעברה ממועד הפרידה).

ברוב המקרים לא נוצרים הפרשים כה משמעותיים בין ערך החברה או העסק במועד הפרידה לבין ערכו במועד האיזון בפועל. עם זאת, באותם המקרים בהם נוצר פער משמעותי, אני סבור כי על מעריך השווי לבצע שתי הערכות שווי נפרדות, לדון באירועים המהותיים אשר התרחשו ולהסביר את השפעתם על השווי המוערך, תוך מתן כלים לבית המשפט להבין את מהות האירועים והפערים בשווי על מנת לשקול התחשבות בהם במסגרת האיזון הכולל. לא נכון יהיה להתעלם מאירועי קיצון שהינם בעלי השפעה ניכרת על השווי אשר התרחשו בין מועד הפרידה לבין מועד האיזון.

מאת: אורי וולף, חבר בקבוצת “הגירושין בשיתוף” פעולה במכון אדלר


לפרטים נוספים על “גירושין בשיתוף פעולה” לחצו כאן

עשוי לעניין אותך

דילוג לתוכן