Search
Generic filters

הרצאות וסדנאות לקהל הרחב

מגוון הרצאות המיועדות לקהל הרחב-

מוזמנים להכנס למועדים הרשומים מטה ולהרשם

null

כשאדלר פגש את סוקרטס

אבי מרדלר פסיכולוג קליני יפגיש את אדלר עם סוקרטס בדיאלוג של בין תבונה לתובנה, שמטרתו לאפשר לאדם
לצאת מעצמו , עם עצמו , עם עוצמתו כדי לייצר חיים בעלי משמעות וערך.

שם המרצה

ד"ר אבי מרדלר

תאריך

28/12/2023

יום בשבוע

חמישי

שעות

18:30 - 20:00

כשאדלר פגש את סוקרטס

אבי מרדלר פסיכולוג קליני יפגיש את אדלר עם סוקרטס בדיאלוג של בין תבונה לתובנה, שמטרתו לאפשר לאדם
לצאת מעצמו , עם עצמו , עם עוצמתו כדי לייצר חיים בעלי משמעות וערך.

שם המרצה

ד"ר אבי מרדלר

תאריך

31/12/2023

יום בשבוע

ראשון

שעות

09:30 - 11:00

כשאדלר פגש את סלבדור דאלי

ד”ר אבי מרדלר פסיכולוג קליני בהרצאה זו יתייחס לדיאלוג כאומנות הדיבור ,שמטרתו לחוות את החיים שנחווים לא פעם בשחור לבן (חשיבה הישרדותית)
לחווית החיים בצבעים .

שם המרצה

ד"ר אבי מרדלר

תאריך

04/01/2024

יום בשבוע

חמישי

שעות

18:30 - 20:00

כשאדלר פגש את סלבדור דאלי

ד”ר אבי מרדלר פסיכולוג קליני בהרצאה זו יתייחס לדיאלוג כאומנות הדיבור ,שמטרתו לחוות את החיים שנחווים לא פעם בשחור לבן (חשיבה הישרדותית)
לחווית החיים בצבעים .

שם המנחה

ד"ר אבי מרדלר

תאריך

07/01/2024

יום בשבוע

ראשון

שעות

09:30 - 11:00

כשאדלר פגש את אלברט איינשטיין

אבי מרדלר פסיכולוג קליני בהרצאה זו יתייחס לדיאלוג בין מציאות של עובדות למציאות של דעות,
כיצד חשיבה אחר מאפשרת חדשנות ויצירת ידע חדש. ידע המאפשר
שינוי טרנספורטיבי בעמדה הפנימית של האדם ביחס לחייו.

שם המנחה

ד"ר אבי מרדלר

תאריך

11/01/2024

יום בשבוע

חמישי

שעות

18:30 - 20:00

כשאדלר פגש את אלברט איינשטיין

אבי מרדלר פסיכולוג קליני בהרצאה זו יתייחס לדיאלוג בין מציאות של עובדות למציאות של דעות,
כיצד חשיבה אחר מאפשרת חדשנות ויצירת ידע חדש. ידע המאפשר
שינוי טרנספורטיבי בעמדה הפנימית של האדם ביחס לחייו.

שם המנחה

ד"ר אבי מרדלר

תאריך

14/01/2024

יום בשבוע

ראשון

שעות

09:30 - 11:00

null
דילוג לתוכן