Search
Generic filters

למען הורים עם מוגבלות

מכון אדלר, משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים פועלים במיזם ארצי משותף  למען הורים עם מוגבלויות.

המיזם המשותף מבוסס על מודל התנדבות שהפעיל המכון בשנים האחרונות בשיתוף עם  ג’וינט ישראל, והוכיח אפקטיביות יוצאת דופן במענה שניתן להורים על ידי מנחות מתנדבות המכון.

לנוכח העובדה כי המודעות לנושא נכויות ומוגבלויות בישראל  גוברת, והכרות המשרד עם משפחות רבות בהם חיים הורים עם מוגבלויות, מתכוון המשרד לפתח שירות מקצועי זה כחלק מסל השירותים והמענים שיוצע למשפחות אשר יתבסס על המיזם החדש בשיתוף המכון.

חלק מההורים בעלי המוגבלות חשים פגיעה בדימוי ההורי ובמסוגלות ההורית כתוצאה מהמגבלה ומהפרשנות שלהם את המגבלה.

מטרת התכנית היא העלאת הדימוי העצמי ותחושת המסוגלות של ההורה ובכך לתרום לשיפור התפקוד, היחסים והאווירה במשפחה

המתנדבים הינם מנחים מוסמכים בהדרכת הורים פרטנית וקבוצתית – בוגרי מכון אדלר.

במפגש הורה-מתנדב עולה תחושת הערך והדימוי העצמי של ההורה על ידי חשיבה חיובית באמצעות דיאלוג המדגיש את היכולת והמסוגלות, ותוך מענה לשאלות כגון:

  • כיצד לבקש עזרה מהסביבה ומהמשפחה ממקום של כבוד ואסרטיביות ולא מתוך תחושת נחיתות?
  • כיצד אני כאדם בעל מוגבלויות או נכות יכול לתרום למשפחתי ולסביבתי?
  • מה הם הכוחות והמשאבים האישיים שלי כהורה ?
  • התמודדות עם מציאות בלתי רצויה- פרשנות, בחירה, סגנון אישי להתמודדות עם מצבי חיים. כיצד אלו מסייעים לי בהורות? במודלינג לילדים?

ההתערבות מבוצעת במפגש עם ההורים ממקום של שוויון ערך האדם, אמפתיה, אמונה בכוחות ובחוזקות שיש לכל אדם ואמונה ביכולת הבחירה.

המתנדב יפעל על בסיס עקרונות התיאוריה, כגון:

  • שוויון ערך
  • שיתוף בקשיים
  • הקשבה הדדית
  • עידוד

שתי אימהות מספרות איך המלווה עזרה להתמודד עם היחס מצד הסביבה

“אחת הבעיות של הורות עם מגבלה שכל הזמן העולם מניח שבגלל שאתה הורה עם מגבלה אתה הורה פחות טוב והפגישות עם (המלווה) חיזקו את המקום הבטוח שלי”.

“במישור האישי, אחת הסיבות שאני לא הולכת עם הקביים, כי אני לא רוצה שהילדים (בגן) יצחקו.

היה מקרה אחד שראו אותי בגן עם הקביים ואח”כ צחקו על (הבת). (המלווה) דיברה איתי, הראתה איך לתקשר עם הבת, איך לדבר איתה על המוגבלות”.

קשר בין הורות לבין המוגבלות

“נורא קשה לפעמים נושא הסמכות ההורית כשאתה עם מגבלה. למשל, כאשר הילד צורח בקניון, אתה לא יכול להרים אותם. אז צריך לעשות את זה במלים.

כאשר ילד קם בלילה הרבה פעמים, אני לא יכולה לקום כל פעם ולחזור. אז מצאתי את עצמי צועקת.

לא היו לי התלבטויות [לגבי ההצטרפות לתוכנית], מכל הדרכה אתה מקבל משהו…”.

כיצד השפיעה ההתנדבות על התפיסות שלך כלפי אנשים עם מוגבלות הבנה והערכה של יכולת ההתמודדות של אנשים עם מוגבלויות:

“כן, זה השפיע עלי. מחזק את השקפת החיים. יש לי בת בעלת צרכים מיוחדים:  הבנתי שכל מה שצריך זה מוטיבציה, אהבה ושייכות”

“למדתי להעריך אותם יותר. שאכן ניתן לעשות הכל למרות המגבלה”

“נירמול” התפיסה, הורדת החשש וביטול תחושת הזרות:

“למדתי לראות מעבר למגבלה עד כדי כך שהמגבלה נהייתה חסרת משמעות”

“לא הכרתי קודם אנשים עם מוגבלויות ודי חששתי מזה. היום אין חשש”

null
null
null
דילוג לתוכן