Search
Generic filters

צופית רימון

צופית רימון

מטפלת בזוגות ובמשפחות מוסמכת בפסיכותרפיה ובגירושין בשיתוף פעולה.
ניסיון מקצועי:
בעלת תואר שני במדעי ההתנהגות M.A מנחת קבוצות
משנת 1984 עובדת בקליניקה של מכון אדלר כ-12  שנים מורה במדרשה
 (במסלול להנחיית קבוצות הורים) וסופרווייזרית מדריכה בכירה במסגרת
בי”ס להורים ובמסגרת המסלול לפסיכותרפיה בעבר שימשתי כמדריכה
בכירה למנחי קבוצות במסגרת הרשות למלחמה בסמים.
עברתי הכשרה לעסוק בגירושין בשיתוף פעולה במכון אדלר (2011)
וממייסדי קבוצת אדלר גירושין בשיתוף פעולה (2012)
מוטו אישי מקצועי:
מפגשים עם מאות משפחות במשך השנים לימדו אותי שמעבר להבנה בחלקים התאורטיים הדינמיים
והשימוש במיומנויות טיפוליות במשפחות הפונות,
חשוב בעיני לעין ערוך הקשר הטוב היחס החם והאמפטי שנוצר בקשר
שבין המטפל לבין המשפחות על אחת כמה וכמה כשמדובר במשפחות שחוות משבר גירושין
שכרוך בכאב רב של ההורים וילדיהם .
למדתי מתוך המפגשים עם משפחות לסוגיהן שהורים שראו לנגד עיניהם
את טובת הילדים הודרכו באופן יעיל כיצד לתווך לילדים את המתרחש
ובסופו של דבר גם הצליחו להגיע להסכמה בינם לבין עצמם למען מטרה
 חשובה זו הפחיתו את הסבל והנזק של כל הנוגעים בדבר ואיפשרו
לעצמם לעבור את תקופת המשבר בצורה סבירה יותר .
null
null
null
דילוג לתוכן