Search
Generic filters

“זה תמיד נראה בלתי אפשרי עד שזה נעשה” (מאת נלסון מנדלה)

בגילגול המקצועי הקודם שלי עבדתי כמנהלת תחום שיווק.
אני מבינה ומכירה היטב את החוקים ואת הכללים,
יודעת מה נכון, מה צריך לעשות וממה כדאי להמנע.

אני זוכרת את הביטחון שהיה לי, כשתכננתי לצאת לעצמאות.
״נושא השיווק ׳קטן עליי׳ ״ חשבתי
״הרי ניהלתי תקציבים של מיליונים ומי כמוני יודעת מה צריך לעשות״.

ואולם, כשזה הגיע לפתחי, כשנדרשתי לשווק את העסק האישי שלי,
מצאתי את עצמי לפתע קופאת על השמרים,
מתחבטת בשאלות בסיסיות ומוצפת בחוסר ביטחון משתק.

בפעם הראשונה הרגשתי על בשרי
את הפער בין הידע של ׳מה צריך עשות׳
לבין ׳איך העשייה נחווית בפועל׳.

אחרי שנים רבות כמאמנת עסקית,
אני יודעת היום עד כמה הפער הזה שכיח אצל הרבה בעלי מקצוע.
כן, מסתבר שהסנדלר הולך יחף.

בדיוק בפער הזה נכנס האימון האדלריאני,
אשר בתהליך קצר, ממוקד ועוצמתי,
עובד על יצירת גשר בין מה שאנחנו רוצים לעשות ואפילו יודעים איך לעשותו,
לבין מה שעומד בינינו לבין הגשמתו.

דילוג לתוכן