Search
Generic filters

“גדר טובה יוצרת שכנים טובים” (פתגם אמריקאי). גבולות יוצרים יחסים טובים.

״הוא לא משלם לי מזונות״
אמרה והוסיפה
״כבר חצי שנה״.

היא הגיעה להתאמן
על שיפור היחסים עם הגרוש שלה.
שלושה ילדים משותפים
וחזון שבו הם חוגגים יחד באחווה
ארועים משפחתיים
עם בני הזוג החדשים שלהם,
היו למקור דלק עבורה.

 

היא התאמנה על לתקשר איתו
בכבוד ובשיתוף פעולה,
לעדכן אותו גם בדברים הטובים
שקורים לילדים,
לפרגן לו על האבהות
ולייצר מערכת יחסים
טובה וחומלת של הורות
משותפת.

 

אבל הגיע רגע
שהיא הבינה שעליה לשים גבול.
המזונות לא הגיעו,
למרות בקשותיה החוזרות ונשנות
והם נדרשו לילדים.

״אני רוצה לפעול משפטית״
אמרה
״אנחנו חייבים את הכסף״
הוסיפה,
״אבל אני חוששת שזה יהרוס
את כל מה שבניתי
עד כה״.

 

האתגר היה
מצד אחד לשים גבול,
ומצד שני להמשיך לשמר
את כל ההרגלים המכבדים והמקרבים
ביחסים עם האקס,
עליהם התאמנה
ובזכותם כבר התחילה
לראות תוצאות.

 

החיים לא חדלים לזמן התמודדויות.
מציאות בלתי רצויה נכנסת
בדלת של כל אחד מאיתנו,
ואדלר מדבר על כך
שהשאיפה היא לדעת
להגיב כל פעם
בהתאם לדרישות המצב.

 

היא החליטה לפעול משפטית.
אבל בכל התקופה
שהיא ניהלה איתו
שיח משפטי,
שמצייג שימת גבול,
היא המשיכה
לשלוח לו תמונות של הילדים מידי שבוע
עם משפט מחמם לב,
לעדכן אותו גם בדברים הטובים
שקורים להם, ולא רק
במשברים ובקשיים
ואפילו הביאה לו מרק חם כשהיה חולה.
היא הצליחה להחזיק את המורכבות הזאת
ותיקשרה בצורה מכבדת וחומלת
גם כשהיה מאתגר.

״אני מרגישה שאני צועדת
בשדה קוצים״
אמרה
״יד אחת עוקרת את הקוצים
ועושה מה שצריך״
תיארה
״אבל היד השניה
מפלסת את הדרך
אל המקום החמים
שמחכה לנו בקצה השביל,
שאותו
אינני שוכחת לרגע״.

ליבי רוזנטל
מאמנת אישית חברת סגל בית הספר למאמנים של מכון אדלר

 

 

 

 

דילוג לתוכן