Search
Generic filters

אדלר בגן

תוכנית "אדלר בגן" הינה תוכנית חדשנית לגני הילדים שמטרתה ליצור אקלים גן מיטבי דרך שפה מקרבת ומשותפת לכל קהילת הגן. מטרתנו לטפח קשרי אמון ושיתוף פעולה במשולש היחסים: צוותי חינוך, ילדים והורים, בתפיסה חינוכית הוליסטית וחברתית המייצרת שיח משותף ותיאום.

בתוכנית ניתנים כלים יישומיים לתקשורת בין אישית, המבוססת על עקרונות של כבוד הדדי, שיוויון, שיתוף פעולה ועידוד לכל קהילת הגן.

צוות הגן – עובר הכשרה ממוקדת כיצד להקנות ערכים ולשפר את התקשורת השוטפת עם הילדים וההורים.

ההורים – משותפים באמצעות הרצאות ומפגשים, תכנים כתובים והתייעצות טלפונית העומדת לראשותם. אלו מאפשרים להם להבין את הרציונל החינוכי בגן ואופן היישום של העקרונות הנלמדים בגן, גם בבית.

הילדים – השיח והשפה האדלריאנית מגיעים אל הילדים, הן מצוות הגן והן מההורים שעוברים הדרכות. שפה המאפשרת צמיחה, גדילה והתפתחות, תחושת משמעות, עצמאות, ומסוגלות.

התוכניות שלנו (לסדר יש משמעות) ( אפשר שוב בקוביות):

א. תוכנית ליווי שנתית תוכנית שנתית המלווה את קהילת הגן לאורך השנה במטרה ליצור אקלים גן מיטבי בין כל באי הגן ולאורך שנת הלימודים. החל מהדרכות וליווי הצוות, לקראת פתיחת שנת הלימודים, וכן השתתפות באסיפת ההורים הראשונה. במשך השנה, ליווי ותצפיות שותפות בגן מידי חודש, הכולל הדרכות מקצועיות לצוות הגן במהלך ומעבר לשעות הפעילות. ההורים מעורבים בתהליך, ולאורך השנה ניתנות להם הרצאות בנושאים הרלוונטיים העולים מהשטח, וכן ייעוץ טלפוני בשוטף הן לצוות והן להורים לאורך כל השנה.

ב. תוכנית התערבות – תוכנית ממוקדת למיגור תופעות התנהגותיות מורכבות כגון: אלימות, שתלטנות, בעיות תקשורת ואמון המתרחשות בקהילת הגן ( צוות, ילדים, הורים). החל מביצוע תצפיות ובחינת הצרכים בשטח, בניית תוכנית חינוכית התנהגותית המותאמת לצורכי הגן לשיפור ויצירת אקלים גן מיטבי כולל ליווי בהוצאה לפועל ויישום התוכנית, בקרב כל הגורמים הרלוונטיים לאירוע מקהילת הגן.

null
דילוג לתוכן