Search
Generic filters

צוותים חינוכיים

"המחנך חייב להאמין בכוח הטמון בתלמידו ובנוסף, חייב הוא להעסיק את כל אומנותו בניסיון להביא את תלמידו לחוות את הכוח הזה" – אלפרד אדלר ברור לנו במכון אדלר, כי הצוותים החינוכיים עושים עבודה משמעותית, סיזיפית ומאתגרת אנחנו מציעים לכם מפגשים שיתמכו בצוות שלכם יעצימו אותו, ויחזקו אותו במילוי תפקידו. מה אנחנו מציעים? סדרה של 5 מפגשים לצוות בשני נושאים מהותיים ורלוונטיים שיעשירו את הצוות שלכם במגוון רחב של כלים פרקטיים וישימים לעבודה בכיתה: מורה סמכותי בעולם דינאמי וסדנת מתחברים- חיזוק מיומנויות חברתיות

מורה סמכותי בעולם דינאמי

מהי סמכות אמיתית, כזו שלבאה מכוח וסמכותנות אלא מיכולת הנהגה? בסדנת מפגשים זו, נעבור כצוות תהליך סביב נושא הסמכות השלמה, נבין מהם האתגרים היכן המכשולים ואיך אנחנו יכולים לבסס כצוות גישה של מורם מובילים. פירוט המפגשים: 1. סמכות בעידן המודרני – הבנה מעמיקה של נושא הסמכות לעומת הסמכותנות, יכולת הובלה והנהגה לעומת שימוש בכוחנות. מהם האתגרים, המכשולים וכיצד ניתן לבסס מעמד של מורה מוביל ומנהיג בכיתה 2. עושים פה סדר – כלים לניהול כיתה הטרוגנית, יצירת תשתיות של יחסים מיטיבים ומקדמים לשילובם של תלמידים מאותרים בכיתות הרגילות. 3. "אל תגיד לי מה לעשות" – במצבי לחץ, בהם משולבים תלמידים רבים בעלי צרכים מגוונים, המורה עלולה לפנות לשפה כוחנית במטרה לשלוט בכיתה. שפה זו מגבירה דפוסים של התנהגויות מפריעות( העסקת יתר ומאבקי כוח) בכיתה. במפגש זה נערוך היכרות עם דפוסים אלו ונתנסה בכלים להתמודדות. 4.  בגבולות הטעם הטוב – הצבת גבולות- מי קובע בכיתה? סדרי עדיפויות בניהול הכיתה, הגדרת המודל הפרטי שלי כאשת חינוך ומודל הצבת גבולות המקדם ומאפשר שיח ודיאלוג פתוח עם תלמידים הכולל יחסים עם צוות משלב( סייעות ומשלבות) 5. "מישהו שומע אותי" – כלים לתקשורת מקרבת: הקשבה, תיאום ציפיות, עידוד, שיתוף, התייעצות, בקשת עזרה ובחירה. דגש  מיוחד יינתן על תקשורת בכיתה בין התלמידים המשולבים למשלבים ולצוות החינוכי.

סדנת מתחברים – חיזוק מיומנויות חברתיות

נכיר את האתגרים בתוך ההתנהלות בשדה החברתי, נאיר זרקור על ההתמודדות והאתגר עבור תלמידים עם צרכים מיוחדים, נדבר על תפקיד המורה, חרמות והעולם הדיגיטלי חברתי. 1. הצצה לעולם החברתי – במפגש הראשון נכיר את עולם המיומנויות החברתיות : אלו מיומנויות חברתיות יש ואיך מפתחים אותם < מה בין רגשות לחברויות ומהם המעמדות החברתיות שאנו רואים בכיתה? 2. אתגר כפול – עולם המיומנויות החברתיות הוא עולם מורכב ומאתגר. על אחת כמה וכמה עבור התלמיד המיוחד – במפגש נלמד על אתגר זה ואיך הוא בא לידי ביטוי אצל תלמידים מאותרים( עם דגש על תלמידים עם הפרעות קשב וריכוז) 3. "עם מי שיחקת היום?" תפקיד המורה בחיזוק מיומנויות חברתיות בכיתה. מניעה וטיפול 4." לא בבית ספרנו" – חרם בכיתה, איך מתמודדים? מהו תפקיד המורה וכיצד ניתן למנוע? כלים לעבודה עם התלמיד המוחרם, הקבוצה המחרימה הכיתה וההורים המעורבים. 5."מה הם עושים שם כל היום" מרחב דיגיטלי בטוח – היכרות עם העולם הדיגיטלי של התלמידים ומה עושים במקרה של בריונות ברשת . במפגש נדבר על תפקיד המורה בתיווך הסכנות באופן המותאם לילד המשולב ( (מתוך הבנה כי תלמידים עם קשיים בהבנת סיטואציות חברתיות פגיעים יותר במרחב הדיגיטלי) "הרמה הגבוהה של שיתוף פעולה ותרבות חברתית לה אדם זקוק לשם קיומו, דורשת מאמץ חברתי ספונטני והמטרה השלטת של החינוך היא לעורר אותו. רגשות חברתיים הם אינם מולדים, הפוטנציאל שלהם הוא מולד וחייבים לפתח אותו בצורה מודעת" – אלפרד אדלר
null
null
null
דילוג לתוכן